Alzheimer ölümleri artıyor

Alzheimer ölümleri artıyor
TÜİK her yıl ‘Yaşlılar İstatistiği’ yayımlıyor. Son açıklanan araştırmaya göre 2016 yılında Türkiye’deki yaşlı nüfus, 6 milyon 651 bin 503 kişi oldu. Bu da nüfusun yüzde 8,3’nün yaşlı olduğu anlamına geliyor.

Birleşmiş Milletler’in bir ülke nüfusunun yaşlı sayılıp sayılmayacağı konusunda tanımı net: Yaşlı nüfus, toplam nüfus içindeki oranı yüzde 8 ile yüzde 10 arasındaysa o ülke artık yaşlı bir ülke. Türkiye bu eşikten 2015 yılında geçti. Ülke tarihinde 65 yaş ve üzeri nüfus ilk kez yüzde 8'e vardı.

Sağlık, sosyal durum, eğitim ve geçim gibi pek çok bilgiyi de içeriyor. Ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2015 yılında ölen yaşlıların yüzde 46,3’ü dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. İkinci sırada iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise solunum sistemi hastalıkları var.

Alzheimer kaynaklı ölen yaşlıların sayısı 4 yılda 2 kat arttı

Alzheimer kaynaklı ölümlerdeyse son 4 yılda dikkat çekici bir artış var. Hem de tam iki kat. 2011’de Alzheimer’den hayatını kaybeden yaşlı sayısı 6 bin civarındayken 2015’te bu oran 12 bine dayandı. Oransal olarak baktığımızda da yüzde 2,9 iken bu oranın yüzde 4,3'e yükseldiğini görüyoruz.

Cinsiyet bazında incelendiğinde, her iki cinsiyette de artış var. Kadınlarda oran biraz daha yüksek. 2015’te Alzheimer’dan hayatını kaybeden kadın yaşlı oranı yüzde 5,2. Erkeklerdeyse bu oran yüzde 3,5.

65+ Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Gülüstü Salur’a göre Alzheimer artık toplum sağlığı sorunu. Yaşlı nüfusun artışıyla, tüm bunama/demans hastalıklarında artış kaçınılmaz. Dolayısıyla bu tür teşhisleri de taşıyarak ölen yaşlılarımızın da artması kaçınılmaz. Ancak yine de TÜİK’in verilerini yorumlarken temkinli.

“Son yıllarda halk arasında da sağlık sektöründe de demans hastalıkları ile ilgili farkındalık artışının olması, eskiden yaşlılıktan öldü diye raporlanan ölümlerin, 'Alzheimer'ı' vardı diye bildirilme sıklığını da artırmaktadır. Gene akılda tutulmalıdır ki, Alzheimer ve diğer bunama çeşitleri ömrü kısaltıcı etkileri olsa da, klasik anlamı ile ölümcül ya öldürücü hastalıklar değildir. Aslında doğru tanım Alzheimer'ı olan bir yaşlının kalp, dolaşım, solunum vs gibi sorunlarla vefat etmesi olacaktır. Buna rağmen ölüm nedeni olarak Alzheimer yazılıyor olmasını çok doğru bulmadığımı ifade etmeliyim. Ama bu Alzheimer hastalığının giderek daha büyük bir toplum sağlığı sorunu haline gelmekte olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Hipertansiyon, şeker hastalığı gibi yaşam düzeni tedbirleri ile damarsal bunama açısından koruyucu hekimlik mümkün olsa da Alzheimer'dan bizi fiziksel ve zihinsel aktif olmak dışında neyin koruyabileceğini bilmiyoruz.”


Yorumlar (0)

Yorum Ekle